Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 listopada 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

2 mln dawek szczepionki przeciwko ospie małpiej

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) podpisał umowę ramową z przedsiębiorstwem Bavarian Nordic w sprawie wspólnych zamówień na dostawę do 2 mln dawek szczepionki przeciwko ospie małpiej w latach 2023 i 2024.

2 mln dawek szczepionki przeciwko ospie małpiej

W ten sposób 14 państw uczestniczących zyskuje możliwość zakupu dawek w celu zaspokojenia swoich średnio- i długoterminowych potrzeb oraz utworzenia zapasów. Pierwsze dostawy dawek szczepionki w ramach wspólnego zamówienia rozpoczną się w drugim kwartale 2023 r.

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem, jakie wydali komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides oraz dyrektor regionalny WHO ds. Europy dr Hans Henri P. Kluge, Komisja nadal koncentruje się na zapobieganiu endemicznemu występowaniu ospy małpiej w Europie.

Chociaż umowa w sprawie wspólnego udzielania zamówień podpisana z Bavarian Nordic ma na celu zaspokojenie średnio- i długoterminowych potrzeb uczestniczących państw, jest ona uzupełnieniem prac prowadzonych w ostatnich miesiącach przez HERA i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) zmierzających do zakupu ponad 334 tys. dawek szczepionek, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby państw członkowskich, przy wykorzystaniu po raz pierwszy środków UE. Przypomnijmy, że wcześniej zakupiono ponad 10 tys. dawek tekowirymatu, leku stosowanego w leczeniu ospy małpiej.

Kontekst

Unijny mechanizm wspólnego udzielania zamówień określono w stosownej umowie UE podpisanej przez 36 państw. Mechanizm umożliwia wspólne zamówienia na medyczne środki przeciwdziałania jako alternatywę dla zamówień publicznych na poziomie krajowym lub ich uzupełnienie.

Zapewnia on uczestniczącym państwom UE bardziej sprawiedliwy dostęp do konkretnych medycznych środków przeciwdziałania i poprawia bezpieczeństwo dostaw, a także gwarantuje bardziej wyrównane ceny.

HERA może zainicjować procedurę udzielenia zamówienia, pod warunkiem że co najmniej cztery z 36 państw uczestniczących są zainteresowane wspólnym zamówieniem na medyczne środki przeciwdziałania. W zapowiedzianym dziś wspólnym zakupie szczepionki przeciwko ospie małpiej uczestniczy 14 państw członkowskich.

HERA w dalszym ciągu ściśle współpracuje z państwami uczestniczącymi w celu ustalenia i wdrożenia priorytetów, takich jak szczepionki lub środki terapeutyczne, w odniesieniu do wspólnego udzielania zamówień.

Więcej informacji

UE i jej państwa członkowskie współpracowały w zgodny i zdecydowany sposób i skutecznie opanowały ogniska ospy małpiej. Nadal jednak ważna jest czujność i gotowość na wypadek ponownego wzrostu zachorowań w przyszłości. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie udane wysiłki HERA umożliwiły UE koordynację zamówień na ponad 2,3 mln dawek szczepionek w celu zaspokojenia krótko-, średnio- i długoterminowych potrzeb. Silna Europejska Unia Zdrowotna gwarantuje, że nasze zdolności w zakresie gotowości i reagowania są dziś większe niż kiedykolwiek wcześniej. Gotowość i reagowanie to bowiem podstawowe filary Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności - 17/11/2022

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 listopada 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce