Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

1,2 mld zł dla polskich firm

Polski program wsparcia dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa w wysokości 264 mln euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Pomoc będzie dostępna dla przedsiębiorstw z niemal wszystkich sektorów (z wyjątkiem finansowego), które w czasie...

1,2 mld zł dla polskich firm

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa o wartości około 264 mln euro (1,2 miliarda zł). Program został zatwierdzony na mocy tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa.

Wsparcie publiczne będzie miało formę odroczeń podatkowych i związanych z podatkami środków na rzecz wsparcia płynności (odroczenie spłaty odsetek, rozłożenie podatku na raty). Będzie ono dostępne dla firm z niemal wszystkich sektorów (z wyjątkiem sektora finansowego), które w czasie kryzysu odnotowały spadek obrotów o 25 proc. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie płynności i pomoc w kontynuowaniu działalności w czasie pandemii i po jej zakończeniu. Oczekuje się, że ze środka skorzysta około 300 000 przedsiębiorstw.

Komisja Europejska stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności, pomoc zostanie przyznana przed 30 czerwca 2021 r., a data końcowa dla odroczenia nie przypadnie po 31 grudnia 2022 r.

KE stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  • Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.
  • Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.57172 w Rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce