Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze informacje

  • Artykuł prasowy

Praworządność. Polska znów narusza prawo UE

Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko POLSCE w związku z naruszeniem prawa UE przez nową ustawę ustanawiającą specjalną komisję.

  • Artykuł prasowy

Europejska Unia Zdrowotna

Komisja dodaje nowy filar do Europejskiej Unii Zdrowotnej: nowe, kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego. Tym samym wypełniając zobowiązanie przewodniczącej Ursuli von der Leyen zawarte w orędziu o stanie Unii z 2022 r.

  • Artykuł prasowy

Budżet UE na 2024 r.

Komisja zaproponowała dziś roczny budżet UE na 2024 r. w wysokości 189,3 mld euro.

Wydarzenia

Dla mediów

Kontakty i informacje dla dziennikarzy polskich i zagranicznych

Prawda czy fałsz?

Dezinformacja w dobie cyfrowej może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Jednak mity fałszujące historię, zapisy prawne i osiągnięcia można łatwo obalić prezentując fakty.

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami